Edukacijski materijal

OSNOVNE ČINJENICE


Dobro došli na stranicu koja sadrži edukacijski materijal!

Osnovni cilj veb sajta CBBiH koji sadrži edukacijski materijal je unapređenje spoznaje o ekonomiji i širenje znanja. Funkcionisanje finansijskih usluga i njihova transparentnost u velikoj mjeri  zavise od  klijentovog razumijevanja te oblasti. Poduzetnici i sva druga lica moraju imati dovoljno informacija da bi razumjeli usluge i tržišta. Samo dobro informisani klijenti zainteresovani su da ugovore nove finansijske usluge. Finansijske usluge mogu doprinijeti unapređenju poslovnog okruženja ako su efikasne i u širokoj upotrebi. Zaštita potrošača, također, zavisi od nepristrasne informacije o finansijskim tržištima.

Ovaj dio veb sajta daje sveobuhvatnu informaciju o ključnim finansijskim uslugama važnim za tržišta kapitala, lizing i faktoring. (Pitanja bankarskog sektora su temeljito i detaljno obrađena u drugim dijelovima veb sajta CBBiH i štampanim publikacijma.) U budućnosti će se obraditi i druga finansijska tržišta i aktivnosti, zavisno od važnosti i razvoja događaja u BiH.

Teme koje su ovdje pokrivene izabrane su i obrađene na način da daju dovoljno informacija onima koji nisu stručnjaci u ovim oblastima, a u potrazi su za osnovnim teoretskim znanjem i informacijama o funkcionisanju finansijskih usluga u praksi. Vjerujemo da smo obezbijedili  svebuhvatan  uvid u ove finansijske usluge. Objašnjenja nisu iscrpna niti suviše tehnička. Cilj im je predstaviti osnovne činjenice na način koji je pogodan za edukacijski nivo čitalaca. Čitaoci mogu naći korisne linkove s prijedlozima o dodatnom štivu i gdje naći detaljne informacije. Uz opšte principe i ključnu terminologiju, obratili smo posebnu pažnju na domaće okolnosti u BiH, sa informacijom o lokalnoj regulativi, o razvijenosti svakog sektora, glavnim institucijama, dostupnosti usluga, itd. Ovaj materijal su pripremili stručnjaci iz relevantnih područja, što obezbjeđuje tačnost i relevantnost tema. (CBBiH će redovno ažurirati sadržaj, ali ne garantuje apsolutnu tačnost u budućnosti, pošto se finansijski sektor brzo razvija.)   
 

TRENUTNO DOSTUPAN EDUKACIJSKI MATERIJAL


  1. Faktoring
  2. Lizing
  3. Tržišta kapitala
  4. Banke i bankarske usluge
  5. Devizni kurs
  6. Efektivna kamatna stopa
  7. Promjenjiva kamatna stopa
  8. Rješavanje sporova – Procedure za prigovore
  9. Kreditni ugovor – važni elementi

AUTORSKA PRAVA I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI


USAID, u partnerstvu sa CBBiH, pomogao je objavljivanje edukacijskog materijala u elektronskom formatu na veb sajtu CBBiH. Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) je pregledala ovu publikaciju. Napisali su je za veb sajt CBBiH koji sadrži edukacijski materijal konsultanti Esma Mustajbašić i Almir Peštek, za Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi (PARE). Stavovi izneseni u ovoj publikaciji  nužno ne odražavaju stavove Američke agencije za međunarodni razvoj  niti  Vlade SAD-a. Osnovna veb aplikacija CBBiH i ukupan ostali sadržaj (isključujući edukacijski materijal) ostaju isključivo autorsko pravo i vlasništvo CBBiH.