Banke i bankarske usluge

Uvod

 Bankarske usluge i proizvodi:
 Tekući račun
 Štednja
 Krediti
 Kreditne kartice

Danas je gotovo je nemoguće zamisliti život bez banaka. Svi koristimo široki spektar bankarskih proizvoda za plaćanja, štednju, finansiranje trenutne potrošnje i dugoročne investicije, kupovinu finansijske imovine i tako dalje. Međutim, klijenti često nemaju osnovna znanja o ovim proizvodima i ne razumiju finansijsku regulativu o bankama, a ni svoja prava i odgovornosti u poslovanju s bankama.

Slijedeći preporuke Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) o finansijskom obrazovanju, Centralna banka Bosne i Hercegovine, uz pomoć USAID-ovog projekta PARE, želi da doprinese podizanju finansijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Sadržaji na ovim web stranicama su napravljeni prema sljedećim principima:

 • Finansijsko obrazovanje treba biti jasno razdvojeno od komercijalnih savjeta;
 • Javne institucije i drugi učesnici trebaju da promoviraju objektivno i neutralno finansijsko obrazovanje.

Finansijsko obrazovanje omogućuje da klijenti dobiju informacije koje su neophodne da bi donijeli razložnu odluku, bez uticaja neobjektivnih i zavaravajućih postupaka, kao i da bi razumjeli mehanizme za rješavanje sporova kada transakcije pođu u krivom smjeru, te da bi znali da zaštite povjerljivost ličnih informacija. Finansijsko obrazovanje daje klijentima znanje, vještine da razumiju i procijene informacije i da steknu povjerenje. To im  omogućava da koriste finansijske proizvode i usluge za sebe i svoje porodice. Zaštita potrošača i finansijska pismenost zajedno pružaju jasan skup pravila za poslovanje između finansijskih kompanija i njihovih klijenata, te pomaže da se smanji razlika u nivou znanja. U kombinaciji s adekvatnom finansijskom regulativom, finansijsko obrazovanje može značajno doprinijeti stabilnosti finansijskog sektora.

Veća raspoloživost finansijskih usluga je važan cilj, naročito u zemljama u razvoju. Tako, bankarski računi s niskim troškovima mogu biti početni proizvod koji će nove klijente uvesti u finansijski sektor. I dok veća raspoloživost finansijskih usluga doprinosi stimulisanju ekonomije, finansijske institucije i klijenti trebaju se odgovorno ponašati pri korištenju finansijskih usluga.

Globalna finansijska kriza je ukazala na važnost zaštite potrošača i finansijske pismenosti za dugoročnu stabilnost finansijskog sektora. Brzi porast kreditiranja pojedinaca u posljednjim godinama je doveo mnoga domaćinstva u probleme zbog nerazumijevanja  rizika i obaveza ili svih raspoloživih opcija. Finansijske institucije su transferisale finansijske rizike na pojedince koji su postali izloženiji novim tipovima rizika, naročito onim vezanim za strane valute i promjenljive kamatne stope.

OECD je razvio široko prihvaćenu i sveobuhvatnu definiciju finansijskog obrazovanja koje uključuje različite korake u procesu izgradnje sposobnosti, počevši od osviještenosti i naprednog saznavanja do sposobnosti promjene ponašanja:

«Finansijsko obrazovanje je proces u kom potrošači/investitori poboljšavaju svoje razumijevanje finansijskih proizvoda i pojmova i, kroz informacije, instrukcije i/ili objektivne savjete, razvijaju svoje sposobnosti i povjerenje da bi postali svjesni (finansijskih) rizika i mogućnosti pravljenja valjanih odabira, da bi znali gdje da traže pomoć i da poduzmu druge efikasne mjere da bi poboljšali svoje finansijsko stanje i zaštitu.»

Finansijsko obrazovanje klijenata i njihova osviještenost postali su izuzetno važni zbog sljedećih razloga:

 • Pojedinci su sve više uključeni u donošenje finansijskih odluka koje su im neophodne da osiguraju svoj budući standard, a s manje oslanjanja na vladine programe pomoći i s većom ličnom štednjom u privatnim finansijskim institucijama (što uključuje kredite i depozite kod banaka, kao i zdravstveno osiguranje, planiranje penzije i druge oblike osiguranja);
 • Očekivani životni vijek je duži, tako da klijenti trebaju da izgrade dugoročnu vezu s finansijskim institucijama;
 • Sve više pojedinci investiraju veći dio svog prihoda u finansijsku imovinu;
 • Finansijske usluge i proizvodi u tržišnoj ekonomiji imaju naglašenu kompleksnost;
 • Teško je dobiti punu finansijsku informaciju;
 • Nivo finansijske pismenosti i sposobnosti pojedinaca je veoma nizak, a pojedinci obično precjenjuju vlastita finansijska znanja i vještine;
 • Povjerenje u finansijske institucije je nisko;
 • Za neke ranjive grupe je naročito velika vjerovatnoća da budu pogođene.

Cilj ovih web stranica je da pruži neka osnova znanja o ključnim bankarskim proizvodima i uslugama u Bosni i Hercegovini. Sadržaj je prilagođen široj javnosti i treba da pomogne prosječnom klijentu da razumije glavne karakteristike bankarskih proizvoda, kao i svoja prava i obaveze u poslovanju s bankama. Uz objašnjenje proizvoda i usluga, tekst takođe daje smjernice kako ih koristiti da bi se izbjegle finansijske teškoće.

Poglavlje o bankarskim proizvodima i uslugama ima četiri podkomponente:

 • Tekući račun
 • Štednja
 • Krediti (stambeni i potrošački)
 • Kreditne kartice

Ove informacije ne predstavljaju službeni stav niti Centralne banke Bosne i Hercegovine niti USAID-a i ne mogu biti zakonski obavezujuće ni za jednu od ovih institucija.