Novčane doznake

Zašto je bolje da novac primate putem banaka nego vozača autobusa

Prema posljednjim procjenama u inostranstvu živi gotovo isti broj Bosanaca i Hercegovaca kao u domovini. Poznato je da su našim ljudima važne porodične vrijednosti, pa se veze s najbližima ne raskidaju već grade, uprkos razdaljinama. Većina njih finansijski pomaže porodicu i prijatelje, što zbirno u velikoj mjeri utiče na ekonomska kretanja u zemlji.

Izvjesno je da se priliv novčanih doznaka iz inozemstva mjeri u milijardama. Iznosi su aproksimativni, tačnih pokazatelja nema jer nemali dio sredstava u BiH biva dopremljen putem posrednika, popularnih vozača autobusa i slično.

Centralna banka BiH producira podatke o novčanim transferima u kojima se nalaze i iznosi doznaka iz inostranstva. Podaci se rade na kvartalnoj osnovi i objavljuju na web stranici banke www.cbbh.ba.

U sklopu Programa za doznake i plaćanja, Svjetska banka je uz podršku Vlade Švicarske nedavno završila istraživanje o temi finansijskih navika pošiljalaca i primalaca doznaka u našoj zemlji. Istraživanje je urađeno na ograničenom uzorku, ipak daje uvid u finansijsko ponašanje, nivo finansijske pismenosti i uključenosti te ukazuje da novčane doznake predstavljaju redovan i značajan izvor prihoda za brojne građane u Bosni i Hercegovini.

Korisnici doznaka i finansijske navike

Rezultati istraživanja upozoravaju da finansijska uključenost nije na zadovoljavajućem nivou. Sve banke u BiH nude usluge međunarodnog platnog prometa putem otvorenog računa. Ipak, većina naših građana doznake iz inostranstva prima u gotovom novcu.

Iako većina stanovništva posjeduje mobilne aparate i ima Internet konekciju, mobilno i Internet bankarstvo se kod nas srazmjerno malo koristi, pored toga što su benefiti očigledni. Plaćate iz udobnosti doma, uz niže naknade, bez gubljenja vremena i izlaganja zdravstenom riziku. Svugdje u svijetu se bilježi trend rasta korištenja ovih usluga.

Anketirani građani navode nedovoljnu transparentnost u načinu pružanja ovih usluga, nevoljko napuštanje navika, strah od novih tehnologija i manjak informacija kao razloge zbog kojih se odlučuju za posrednike.

Vrijeme je da to mijenjamo.

Istraživanje je pokazalo da su cijena, brzina, sigurnost i pristupačnost usluga transfera novca ključni faktori za izbor načina na koji će novac biti poslan. Iako je 70 posto ispitanika navelo da regulisani kanali imaju više prednosti od neregulisanih, ipak je 50 % reklo da ne koriste banke i servise redovno.

Ipak, okolnosti kakve su nastale zbog pandemije COVID 19, nameću potrebu preispitivanja dosadašnjih navika i stavova.

Ograničenje kretanja i uticaj na transfer novca

Situacije ograničenog ili obustavljenog kretanja na međunarodnom nivou, kakva je djelimično i danas zbog efekata pandemije, istakla je manjkavosti neregulisanih kanala transfera novca iz inostranstva i nametnula potrebu finansijske edukacije i podizanja nivoa uključenosti korisnika doznaka.

Kako veliki broj naših sugrađana zavisi od doznaka iz inostranstva, smatramo da je sveobuhvatna finansijska edukacija prioritet na ličnom i kolektivnom nivou.

Biti finansijski informisan, znači biti odgovoran.

Uz podršku projekta Svjetske banke, na ovom mjestu daćemo svoj doprinos edukaciji kroz razne sadržaje i aktivnosti namijenjene građanima – korisnicima i pošiljaocima doznaka.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta su doznake?

Doznaka je iznos novca koji se najčešće šalje negdje u inostranstvo. Postoji više načina slanja. Najsigurnija opcija je svakako putem međunarodnog platnog prometa, bankovnih računa ili servisa za slanje novca (regulisani putevi slanja) pa do lične dostave (neregulisani).

Prema dostupnim podacima u 2019. godini iznos novčanih doznaka u BiH je iznosio oko 2,7 milijardi konvertibilnih maraka. Ukoliko to uporedimo s relativnim odnosom prema BDP-u (bruto društvenom proizvodu) doznake iznose oko 8% BDP-a Bosne i Hercegovine.

Želim slati novac reguliranim putem. Šta trebam uraditi?

Prvi korak je otvaranje računa u jednoj od banaka. Po otvaranju računa u banci, dobićete mogućnost međunarodnih transfera novca, a što je omogućeno IBAN-om, koji se koristi za jedinstvenu indentifikaciju otvorenog računa.

Važno je da primalac novčane doznake dobije ino instrukciju za uplatu od strane komercijalne banke u kojoj je otvorio račun. S instrukcijama treba upoznati pošiljaoca kako bi mogao izvršiti uplatu u banci zemlje u kojoj se nalazi.

Šta treba da sadrži ino instrukcija za uplatu putem računa?

Radi pravilne uplate, neophodno je da primalac uplate zatraži i dobije instrukciju za ino plaćanja od svoje komercijalne banke gdje ima otvoren račun te navedenu instrukciju proslijedi pošiljaocu. Pošiljalac odlazi u banku u inostranstvu, u kojoj ima otvoren račun i vrši uplatu prema podacima iz instrukcije. Instrukcija za ino plaćanja treba da sadrži podatke:

  • Naziv komercijalne banke u kojoj primalac ima račun i njenu adresu
  • SWIFT banke primaoca
  • IBAN primaoca
  • Ime i prezime i adresu prebivališta primaoca

Da biste smanjili nepotrebne troškove, informišite se o tome koja je ino korespodentna banka banke u kojoj primalac ima otvoren račun. S ovim podatkom, uplata se može obaviti jeftinije i brže.

Od čega se sastoje troškovi slanja novca?

Troškovi novčanih transfera iz inostranstva zavise od više faktora. Uglavnom se, u slučaju banaka, sastoje od sljedećih naknada: naknade koju naplaćuje banka putem koje se šalje novac, naknade koju naplaćuje banka putem koje se prima novac, troškovi konverzije valute (ukoliko se uplaćuje u različitim valutama) i drugi administrativni troškovi banaka.

Na troškove utiče i da li se koriste usluge korespondentne banke te da li se uplata vrši korištenjem digitalnih finansijskih usluga. U slučaju servisa za slanje novca, naknada obično zavisi od iznosa koji se šalje, ali i zemlje u koju se šalje, tako da postoje različite tarife. Također, u smislu snošenja troškova, postoje različite mogućnosti, pa tako pošiljalac određuje putem naloga za plaćanje opcije snošenja troškova. Ponuđene oznake mogu biti:

  • OUR - troškove snosi pošiljalac sredstava
  • SHA - troškove snose i pošiljalac i primalac (podjeljeni troškovi) ili
  • BEN - sve troškove snosi primalac sredstava

Upravo radi boljeg razumijevanja troškova, važno je biti adekvatno finansijski edukovan i poznavati značenje pojedinih pojmova.

Šta je korespondentna banka?

Korespondentna banka je strana banka koja za račun vaše banke u BiH obavlja ugovorene poslove u inostranstvu. Prednosti korespondentnog poslovanja su u konačnici brzina transfera i znatno niže provizije za pošiljaoca i primaoca. Većina banaka u BiH ima svoje korespondentne banke u državama kao što su: Austrija, Njemačka, Hrvatska, Italija, Srbija, Sjedinjene Američke Države, Švicarska i druge.

Zašto je bitno korespondentno bankarstvo?

Na ovom dijagramu toka prikazan je način obrade naloga sa i bez posredničke banke:

Preporuka: tražite s instrukcijom za uplatu i informaciju o korespondentnoj banci u državi iz koje pošiljalac šalje novac. Upoznajte pošiljaoca s navedenim informacijama kako bi zajedno odabrali najbolju opciju.

Banke u Bosni i Hercegovini imaju dostupnu listu korespondentnih banaka te je poželjno informisati se o tome.

Zaključak: Pitajte, pročitajte na web stranici banke, konsultujte se s osobom kojoj šaljete ili od koje primate novac. Malo uloženog truda može značiti veliku razliku u kvaliteti, brzini i cijeni usluge.

Šta su to digitalne finansijske usluge u transferu novca?

Digitalne finansijske usluge su podržane modernim tehnologijama. Kao kanal distrubucije koristi se internet putem kojeg korisnici vrše bankovne i/ili finansijske transakcije. Dakle, nije potreban odlazak u banku. Veći dio komercijalnih banaka nudi digitalne usluge, s različitim mogućnostima i po različitoj cijeni. Ono što je zajedničko svima jeste ušteda vremena ali i novca. Bitno su niže naknade transfera digitalnim putem.

Važno je da imate Internet konekciju, mobilni telefon (mobilno bankarstvo) i računar (Internet bankarstvo). Vještine upravljanja finansijama ovim putem se savladavaju u veoma kratkom roku i jednostavne su. Ukoliko se uspješno koristite mobitelom, veoma brzo ćete savladati i mobilni banking.


Aktivnosti finansijske edukacije korisnika i pošiljatelja doznaka Centralna banka BiH realizuje u saradnji sa Programom za doznake i plaćanja kojeg implementira Svjetska banka uz podršku Vlade Švicarske.