Uvodni tekst

Uvodni tekst (Osnovne činjenice):

Dobro došli na web stranicu Centralne banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) posvećenu finansijskoj edukaciji i inkluziji stanovništva u BiH.

Naša misija:

“Podizanje svijesti i edukacija stanovništva o ulozi CBBiH i podizanje nivoa znanja kako bi svi građani mogli da prepoznaju prednosti dostupnih finansijskih usluga i koriste ih s razumijevanjem na racionalan i siguran način.”

Naša vizija:

“Djelovanjem putem medija i drugih dostupnih platformi, kreiranjem i objavljivanjem odgovarajućih edukacijskih materijala, direktnim kontaktom sa sadašnjim i budućim korisnicima usluga te edukovanjem budućih edukatora, samostalno ili kroz saradnju s partnerskim institucijama, CBBiH će kontinuirano raditi na stvaranju svijesti o potrebi za edukacijom te, u okviru svojih kapaciteta i nadležnosti, raditi na prenosu znanja na ciljne skupine.”

Zašto finansijska edukacija i inkluzija u CBBiH?

CBBiH je u posljednjih nekoliko godina pokrenula, samostalno i u saradnji s partnerskim organizacijama, niz aktivnosti na podizanju nivoa finansijske edukacije i inkluzije stanovništva u Bosni i Hercegovini. Razlog zbog čega CBBiH insistira na stavljanju ove teme u fokus, jeste činjenica da CBBiH predsjedava Stalnim odborom za finansijsku stabilnost i koordinira djelatnosti entitetskih agencija za bankarstvo, te tako ima značajnu ulogu u održavanju finansijske stabilnosti u državi. Sva navedena tijela, uz dodatak Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, predstavljaju mrežu finansijske stabilnosti i u okviru svog mandata dužni su činiti sve da bi tu stabilnost i održali.

Jedan od bitnijih segmenata tih aktivnosti jesu i finansijska edukacija i inkluzija, koji su preduslov da bi stanovništvo donosilo racionalne finansijske odluke. Ovakve aktivnosti za posljedicu imaju obezbjeđivanje dodatne stabilnosti cijelom sistemu.

Web CBBiH kao platforma za učenje

Jedan od rezultata aktivnosti CBBiH na području finansijske edukacije i inkluzije je i kreiranje ove web stranice, koja sadrži edukacijski materijal. Njen osnovni cilj je unapređenje spoznaje o finansijama i finansijskim uslugama te generalno širenje znanja o ovom segmentu života. Funkcionisanje finansijskih usluga, kao i njihova transparentnost, u velikoj mjeri zavise od razumijevanja te oblasti od strane zainteresovanih lica. Svim zainteresovanim licima potrebno je pružiti dovoljno informacija da bi uspjela razumjeti osnovne finansijske pojmove i naučila da ih koriste pravilno. Dobra informisanost o ovoj materiji preduslov je za podsticanje efektivne i široke, a ponajviše pravilne upotrebe dostupnih finansijskih usluga, za podsticanje štednje i efikasnijeg upravljanja novcem, za podsticanje odgovornog investiranja i sl. Navedeno može doprinijeti unapređenju poslovnog okruženja, a daje i doprinos efikasnoj zaštiti potrošača, korisnika finansijskih usluga, prevencijom potencijalnih problema.

Stoga, na ovoj web stranici biće obrađivani, kreirani i objavljivani materijali koji opisuju navedenu tematiku (osnovne informacije o novcu generalno, o domaćoj valuti, o ulozi CBBiH, o štednji i dr.) na stručan i edukativan način. Materijali će biti kreirani za sve starosne skupine, odnosno za sve slojeve društva i obrađeni na način koji omogućava pružanje dovoljno informacija onima koji nisu eksperti u ovim oblastima a u potrazi su za osnovnim teoretskim znanjem i informacijama. Uz navedeno, posjetioci na ovoj web stranici mogu pronaći kalendar aktivnosti, saopštenja, prigodne kvizove te foto galerije s događaja posvećenih ovoj temi, a zainteresovane institucije/organizacije mogu da podnesu i zahtjev za posjetu CBBiH.

U skoroj budućnosti, aktivnosti na polju finansijske edukacije i inkluzije biće proširene i na ostale online kanale CBBiH – YouTube i Twitter.

 

Naši partneri

USAI

USAID, u partnerstvu sa CBBiH, pomogao je objavljivanje edukacijskog materijala u elektronskom formatu na web stranici CBBiH. Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) je pregledala ovu publikaciju. Napisali su je, za web stranicu CBBiH koja sadrži edukacijski materijal, konsultanti Esma Mustajbašić i Almir Peštek za Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi (PARE). Stavovi izneseni u ovoj publikaciji  nužno ne odražavaju stavove Američke agencije za međunarodni razvoj  niti  Vlade SAD. Osnovna web aplikacija CBBiH i ukupan ostali sadržaj (isključujući edukacijski materijal) ostaju isključivo autorsko pravo i vlasništvo CBBiH. 

 

EFSE DF

CBBiH aktivnosti na finansijskoj edukaciji i inkluziji trenutno realizuje u saradnji i uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – EFSE Development Facility (EFSE DF).

 

Program za doznake i plaćanja podržava Švajcarska vlada i implementira Svjetska banka u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine.