Kviz

Šta je Centralna banka?

Testirajte svoje znanje iz oblasti rješavanjem kratkog kviza.

Počni

1. Koja centralna banka se smatra najstarijom monetarnom institucijom na svijetu?

10 bodova
 • Sveriges Riksbank
 • US Federal Reserves System
 • Deutsche Bundesbank
 • Bank of England

Slijedeće pitanje

2. Čime se od navedenog bavi središnja banka?

10 bodova
 • Emisija novca
 • Prodaja robe široke potrošnje
 • Kreiranje budžeta države
 • Trgovina dionicama

Prethodno pitanje

Slijedeće pitanje

3. Čime se od navedenog bavi Centralna banka Bosne i Hercegovine?

10 bodova
 • Održavanje platnih sistema Bosne i Hercegovine
 • Prodaja robe široke potrošnje
 • Kreiranje budžeta države
 • Trgovina dionicama i vrijednosnim papirima

Prethodno pitanje

Slijedeće pitanje

4. Šta je od navedenog jedan od osnovnih zadataka Centralne banke Bosne i Hercegovine?

10 bodova
 • Kreirati zakone o deviznoj trgovini
 • Nadgledati tržište dionicama i vrijednosnim papirima
 • Definisati, usvojiti i kontrolisati monetarnu politiku Bosne i Hercegovine
 • Nadgledati tržište naftnih derivata

Prethodno pitanje

Slijedeće pitanje

5. Centralna banka Bosne i Hercegovine je organizovana kroz:

10 bodova
 • Centralni ured, regionalne jedinice i poslovnice
 • Centralni ured, glavne jedinice i filijale
 • Glavni ured, regionalne jedinice i filijale

Prethodno pitanje

Slijedeće pitanje

6. Organizacijske jedinice Centralne banke Bosne i Hercegovine su smještene u:

10 bodova
 • Sarajevu, Bijeljini, Bihaću, Širokom Brijegu, Livnu
 • Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli, Trebinju, Zenici
 • Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Brčkom i Palama

Prethodno pitanje

Slijedeće pitanje

7. Centralna banka Bosne i Hercegovine posluje pod aranžmanom:

10 bodova
 • Tržišnog odbora
 • Finansijskog odbora
 • Valutnog odbora

Prethodno pitanje

Slijedeće pitanje

8. Konvertibilna marka (KM) je vezana za valutu „sidro“:

10 bodova
 • EUR
 • USD
 • GBP

Prethodno pitanje

Slijedeće pitanje

9. Centralna banka Bosne i Hercegovine je jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja organizuje izradu novčanica i kovanog novca konvertibilne marke (KM):

10 bodova
 • Ne
 • Da

Prethodno pitanje

Slijedeće pitanje

10. Centralna banka Bosne i Hercegovine obavlja ulogu fiskalnog agenta prema MMF-u:

10 bodova
 • Da
 • Ne

Prethodno pitanje

Rezultati

Rezultat u pripremi...