Institucionalna mreža finansijske stabilnosti BiH

3.6.2024

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), nastavljajući aktivnosti na promociji finansijske edukacije i inkluzije, dana 3.6.2024. godine ugostila je više od stotinu profesora i učenika iz Srednje ekonomske škole Sarajevo na tematsko predavanje o institucionalnoj mreži finansijske stabilnosti Bosne i Hercegovine.

O važnosti finansijske stabilnosti i ulozi institucija u njenom očuvanju u korist građana i privrednih subjekata, kao i o zajedničkoj međuinstitucionalnoj saradnji, prezentaciju su održali Ajla Gežo, samostalna stručna saradnica za modeliranje testova na stres iz CBBiH, Jasmina Hadžić, savjetnica za investiranje iz Agencije za osiguranje depozita BiH (AOD) i Goran Bilandžija, samostalni stručni saradnik za regulativu iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA).

Tema je pobudila veliku pažnju i interesovanje mladih, posebno o tome kako se nadležne institucije nose sa rizicima po finansijsku stabilnost, uzimajući u obzir posljedice koje je ostavila pandemija virusnog oboljenja COVID-19, te trenutnu inflaciju i geopolitičku situaciju u svijetu.

Organizovano predavanje u CBBiH značajno doprinosi nastavnom procesu i edukaciji profesora i učenika u pogledu funkcionisanja i sigurnosti finansijskog sistema zemlje, kao i podizanju svijesti o važnosti očuvanja tržišne discipline i smanjenja izloženosti rizicima.