Posjete srednjih škola Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

8.12.2023

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), nastavljajući aktivnosti na promociji finansijske edukacije i inkluzije, u periodu od 28.11.2023. do 5.12.2023. godine, ugostila je više od stotinu učenika iz Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole Sarajevo, Srednje poslovne škole Ilidža, Srednje ekonomske škole Sarajevo i Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Profesori i učenici su, u okviru posjeta, mogli saznati više o ulozi i značaju CBBiH u okviru finansijskog sistema zemlje, ali isto tako postaviti različita pitanja o načinu fukcionisanja i rada CBBiH. Kroz interakciju sa predavačima, učenici i profesori su razmjenili vlastita iskustava, posebno kada je u pitanju poslovanje sa komercijalnim finansijskim institucijama, pokazujući visok stepen samousmjerenog razmišljanja u cilju informisanog donošenja finansijskih odluka.

Imajući u vidu zainteresovanost mladih za ovakav vid aktivnosti, CBBiH će nastaviti provoditi finansijsku edukaciju i inkluziju u saradnji sa srednjim školama u Bosni i Herecegovini, doprinoseći afirmaciji dodatnih vrijednosti u nastavnom procesu.