Delegacija Deutsche Bundesbank u posjeti Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

25.5.2023

Međunarodna tehnička saradnja glavni je instrument razmjene znanja koji doprinosi pripremama za članstvo u Evropskoj uniji (EU), jačanju koordinacije u BiH, regiji i EU, zaključeno je tokom bilateralnog sastanka zvaničnika Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) i visoke delegacije Deutsche Bundesbank (Njemačke savezne banke) koja je danas, 25.5.2023. godine boravila u posjeti CBBiH.

Članovi Uprave CBBiH, viceguverneri Ernadina Bajrović, Marko Vidaković i Željko Marić, upoznali su delegaciju Bundesbank u sastavu Burkhard Balz, član Izvršnog odbora Bundesbank, Martin Dinkelborg, direktor Centra za međunarodni dijalog i Peter Spicka, koordinator za IPA projekte, o aktuelnostima u poslovanju CBBiH. Uz zahvalnost na saradnji i podršci koju Deutsche Bundesbank pruža CBBiH istaknut je značaj jačanja partnerstva i međuinstitucionalnog dijaloga.

/data/slike/galerija-slike/Posjeta_DBB.jpg

U fokusu razgovora bila je implementacija Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka. U programu, osim CBBiH, učestvuju i entitetske agencije za bankarstvo.

Status BiH kao zemlje kandidata za članstvo u EU postavlja pred CBBiH nove izazove i zahtijeva jasan angažman i CBBiH i svih institucija u BiH, koje zajedno rade na jačanju institucionalnih kapaciteta CBBiH i finansijskog sistema u BiH.

/data/slike/galerija-slike/Posjeta_DBB_2.jpg