Održana finansijska edukacija za učenike i profesore Ekonomske škole Banjaluka

27.2.2023

U realizaciju projekta finansijske edukacije, koji je započet u srednjim školama u Sarajevu, nakon JU Ekonomska škola Brčko, uključila se i Ekonomska škola Banjaluka čiji su profesori i učenici prisustvovali edukaciji koja je održana 22.02.2023. godine, u prostorijama Glavne banke Republike Srpske Centralne banke Bosne i Hercegovine u Banjaluci. Tokom susreta sa profesorima i učenicima prezentirane su vještine upravljanja ličnim finansijama, te osnovne informacije o finansijskim uslugama i proizvodima, o čemu će svoja saznanja prenositi učenicima svoje škole.

Centralna banka Bosne i Hercegovine i Evropski fond za jugoistočnu Evropu – Razvojni instrument (EFSE DF), koji zajedno provode finansijsku edukaciju u školama u BiH, izražavaju zadovoljstvo stepenom interesovanja i učenika i profesora Ekonomske škole Banjaluka koji su prisustvovali edukaciji, ali i činjenicom da su učenici pokazali zrelost i znanje o štednji, ličnom budžetu i finansijskim proizvodima i uslugama. Finansijsku edukaciju smatraju dobrodošlom jer, kako je istakao jedan od učenika, „uvijek je malo znanja o tome“.

Vjerujemo da smo na početku lijepe i dugotrajne saradnje.