Finansijska edukacija od sada i u CBBiH Filijali Brčko

20.2.2023

Centralna banka Bosne i Hercegovine i ove godine nastavlja, kroz ciljane edukativne aktivnosti, promovisati važnost finansijske edukacije i inkluzije, posebno mladih u Bosni i Hercegovini, nastojeći na kreativan, stručan i jednostavan način tematizovati različite teme, bitne za finansijsko opismenjavanje. Kao jedan od načina realizovanja edukativnih aktivnosti u prethodnom periodu bio je projekat saradnje i obuke nastavnog osoblja za pružanje usluge finansijske edukacije u srednjim školama, kao fakultativne nastavne aktivnosti. Isti ima za cilj da zajedničkim iskustvom kreiramo najbolje prakse koje bi u budućnosti pomogle u uvođenju finansijske edukacije u školske kurikulume.

Realizaciju projekta finansijske edukacije, započetu u srednjim školama u Sarajevu, Centralna banka Bosne i Hercegovine, u saradnji s Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu – Razvojni instrument (EFSE DF), proširuje i na svoje glavne jedinice i filijale. Tako je u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Filijala Brčko, 16.02.2023. godine održana edukacija za profesore JU Ekonomska škola Brčko koja je iskazala interesovanje za učešće u ovom projektu i odazvala se na poziv Centralne banke Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo JU Ekonomska škola Brčko koja je prepoznala važnost finansijske edukacije mladih i učešćem u edukaciji, prihvatila obaveze da svoje učenike educira o vještinama upravljanja ličnim finansijama i finansijskim uslugama i proizvodima, koji će isto to znanje prenositi svojim vršnjacima.

Samo finansijski osviještene osobe mogu donositi racionalne finansijske odluke i na taj način doprinijeti dodatnoj stabilnosti cijelog sistema.