U CBBiH obilježena Svjetska sedmica novca

31.3.2022

Posjetama učenika Mješovite srednje škole iz Maglaja, Mješovite ekonomske škole iz Sapne i Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole iz Sarajeva, u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) obilježena je Svjetska sedmica novca (Global Money Week).  

 U okviru posjeta, učenicima iz Maglaja i Sapne održano je, njihovom uzrastu primjereno, predavanje o ulozi i funkcijama CBBiH i stabilnosti KM, dok je učenicima iz Sarajeva održano predavanje o platnom bilansu zemlje, budući da je njihovim nastavnim planom i programom predviđen platni bilans i ravnoteža i prilagođavanje platnog bilansa, te su učenici bili u prilici da iz praktičnih primjera saznaju više činjenica o pomenutim temama.

CBBiH već nekoliko godina obilježava Svjetsku sedmicu novca s ciljem jačanja finansijskog opismenjavanja, kao i širenja finansijskih znanja i vještina, posebno kod mlađih kategorija stanovništva. Obilježavanje Svjetske sedmice novca organizuje se u cijelom svijetu na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i omladine.