Doručak s novinarima - Makroekonomske projekcije u CBBiH

28.6.2021

Vodeća ekonomistica dr. Belma Čolaković bila je domaćin tematskog druženja s novinarima.

Cilj druženja je bilo pojasniti zašto centralne banke, pogotovo vodeće, ulažu značajne resurse u primijenjena ekonomska istraživanja i projekcije, čemu one služe i ko su njihovi korisnici.

Kroz prizmu nedavno objavljenih brzih procjena za prvi kvartal 2021. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu na web stranici CBBiH, fokus je bio na korištenju projekcija za formulaciju politika, uključujući i monetarnu. Predstavljajući osnovne sastavne blokove modela za makroekonomske projekcije, naglašene su veze između različitih makroekonomskih segmenata, karakteristika ekonomije BiH i koji sve faktori mogu uticati na stabilnost i tačnost projekcija.

Posebna pažnja je posvećena modeliranju potrošnje domaćinstava u modelu, imajući u vidu značaj ove komponente u strukturi BDP-a. Novinari su najviši interes pokazali za konkretne projekcije o oporavku privrede ali i pohvalili činjenicu da je CBBiH u posljednje vrijeme uradila mnogo više na projekcijama, statističkoj obradi podataka i analizama.

Posebno je aktivna bila diskusija o faktorima koji mogu uticati na opravak privrede, nemonetarne faktore koji bi u budućnosti mogli rezultirati značajnim inflatornim pritiscima, ali i brzini konvergencije ka životnom standardu članica EU.