Upravljanje kućnim budžetom i značaj štednje

8.6.2020

Izazovi koje je pred cijelo društvo stavila pojava pandemije virusa COVID – 19 su višestruki i nametnuli su potrebu da neke uobičajene aktivnosti radimo na drugačiji način, razumijemo i prilagodimo se specifičnim situacijama i informacijama, te znanjem pokušamo sačuvati sebe i druge, ali i nastaviti biti produktivni, odgovorni, korisni članovi i članice zajednice. I Centralna banka BiH, koristeći online načine komunikacije, nastavlja finansijski educirati građane i građanke, te smo pripremili nekoliko informativno-edukativnih tekstova sa, vjerujemo, zanimljivim, aktuelnim i korisnim informacijama i savjetima. Nadamo se da ćemo uskoro svi zajedno biti u prilici da se, pored online sadržaja, družimo i „uživo“, učeći i promovirajući važnost finansijske pismenosti i finansijske uključenosti u Bosni i Hercegovini.

Šta je upravljanje ličnim budžetom?

Kućni budžet, planiranje, postavljanje dugoročnih i/ili kratkoročnih finansijskih ciljeva, odgovoran pristup prema novcu, sve su ovo pokazatelji da individua odgovorno pristupa upravljanju ličnim finansijama. Nepredvidivost događaja i okolnosti je često u životu i obično se manifestira kroz različitu dinamiku u prihodima i rashodima, zdravlju i zaposlenju. Sve ovo nas vrlo često onemogućava da zamišljene ideje i planove realiziramo djelimično ili u cijelosti i upravo ta nepredvidivost nas obavezuje da odgovorno pristupamo našem novcu, da revidiramo i unapređujemo korisne navike i time preduhitrimo potencijalne finansijske poteškoće.

Štednja, u najkraćem, predstavlja čuvanje novca ili drugih materijalnih dobara. Koliko je štednja korisna finansijska navika najbolje pokazuju mnogi primjeri iz svakodnevnog života svakoga od nas kada je ušteđeni iznos pomogao da se neki novonastali problem riješi ili nabavi neophodna stvar. Štednju trebamo posmatrati i kao mogući preduvjet za ulaganje novca, a ne samo kao puko čuvanje. Kada štedimo uglavnom se osjećamo sigurnije, zaštićenije od nepredviđenih okolnosti, pa i spremnije da novac posmatramo i kao sredstvo ulaganja i priliku za dodatno poboljšanje finansijskog položaja. No, sigurno je i da nije lako uvijek štedjeti, jer i za samu štednju postoje određene predispozicije.

Bez adekvatnih prihoda teško možemo i kontrolirati rashode i samim tim štedjeti, ali je važno istaći da su pored samih prihoda, disciplina, sistematičnost i odgovoran pristup vlastitim finansijama ključni za sticanje i održavanje navike štednje. 

Savjeti za bolje upravljanje ličnim finansijama

Upravljanje prihodima i rashodima traži disciplinu i kontrolu, praćenje i analizu i jedino ako kontinuirano poštujemo navedene principe, ova korisna vještina može polučiti pozitivne rezultate. Vođenje kućnog budžeta treba shvatiti kao vještinu koja se uči i unapređuje. Preporučujemo da probate sljedeće korake:

  • Vodite evidenciju kućnog budžeta, pravite projekcije i prilagođavajte zaradu i potrošnju u skladu sa uočenim kretanjima budžeta. Najbolje je pokušati na kraju svakog mjeseca uraditi presjek i vidjeti koliko smo ispunili ili odstupili od planiranog;
  • Definirajte kratkoročne i dugoročne ciljeve iznosa štednje i pratite njihovu realizaciju; Precizno pratite rashode, eliminirajte nepotrebne troškove koje uočite i tako oslobodite iznos za štednju;
  • Dodatnu motivaciju za štednju možete pronaći i ukoliko odredite cilj štednje (nabavka neke stvari, rješavanje problema, ulaganje u neki obrt itd.);
  • Budite disciplinirani i uporni u evidenciji i odvajanju raspoloživog iznosa kada god je to moguće. Na ovaj način ne samo da postižete ostvarenje cilja nego i unapređujete svoje navike i vještine što svakako doprinosi i boljem samopouzdanju;
  • Razmotrite opciju da povećate prihode, sagledajte mogućnosti dodatnih poslova, pružanja usluga ili praktičnijeg raspolaganja već postojećim materijalnim dobrima;
  • Razmotrite opciju da koristite neki finansijski proizvod koje komercijalne finansijske institucije nude na tržištu. Korisno je imati informacije o vrstama i karakteristikama štednje, iznosu kamate, dinamici uplata, vrsta valute i slično. Više informacija o vrstama štednje možete pročitati na našoj stranici na linku https://www.cbbh.ba/press/edukacija/762?lang=hr
  • Moderan život često pred nas stavlja i obavezu da budemo što više finansijski uključeni, odnosno da koristimo određene finansijske proizvode i usluge. Često smo u obavezi izvršavati razna plaćanja što podrazumijeva i naknade, te je korisno razmotriti mogućnost uštede novca, ali i vremena korištenjem modernih tehnologija u pristupu finansijskim uslugama;
  • Ukoliko već koristite neki finansijski proizvod ili uslugu, a u situaciji ste da očekujete ili imate smanjenje prihoda ili dodatne rashode pokušajte o novonastaloj situaciji objasniti finansijsku instituciji sa kojom sarađujete, te se informirajte o opcijama restrukturiranja duga, moratorija ili drugih mogućih načina ublažavanja posljedica novonastale finansijske situacije;
  • Pokušajte se informirati o ekonomskim trendovima i tokovima, nastojte prikupljati informacije iz profesionalnih i stručnih izvora.
  • Preraspodjela novca unutar kućnog bužeta ili štednja omogućava i razna ulaganja, bilo u nekretnine, biznis, obrt, obrazovanje, zdravlje i korisno je dodatno se finansijski opismeniti i informirati o poslovnim kretanjima u okolini, kako bi se kroz odgovorno i informirano ulaganje unaprijedila finansijska pozicija.

Iz nabrojanog je jasno da odgovorno upravljanje ličnim finansijama nije uvijek lak zadatak, ali je potrebno kontinuirano pokušavati unaprijediti svoje finansijske navike, jer se ne može zanemariti sva korisnost koju nam ova navika i eventualno ušteđeni iznos pružaju, posebno imajući u vidu nepredviđene okolnosti sa kojima možemo biti suočeni.

Navedene aktivnosti su realizirane u sklopu projekta Promocije finansijske edukacije i inkluzije koje provodi CBBiH uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – Development Facility (EFSE DF).