Zašto nam je važna finansijska edukacija?

19.5.2020

Uvod

Izazovi koje je pred cijelo društvo stavila pojava pandemije virusa COVID – 19 su višestruki i nametnuli su potrebu da neke uobičajene aktivnosti radimo na drugačiji način, razumijemo i prilagodimo se specifičnim situacijama i informacijama, te znanjem pokušamo sačuvati sebe i druge, ali i nastaviti biti produktivni, odgovorni, korisni članovi i članice zajednice. I Centralna banka BiH, koristeći online načine komunikacije, nastavlja finansijski educirati građane i građanke, te smo pripremili nekoliko informativno-edukativnih tekstova sa, vjerujemo, zanimljivim, aktuelnim i korisnim informacijama i savjetima. Nadamo se da ćemo uskoro svi zajedno biti u prilici da se, pored online sadržaja, družimo i „uživo“, učeći i promovirajući važnost finansijske pismenosti i finansijske uključenosti u Bosni i Hercegovini.

Važnost edukacije

Obrazovanje je osnovica razvoja svake individue. Obrazujući se, ne samo da stičemo korisna znanja koja nam omogućavaju da kvalitetnije živimo, te da izbjegnemo poteškoće ili opasnosti.

Razvojem ljudskog društva eksponencijalno je rastao obim i kompleksnost znanja koja moramo imati kako bi mogli funkcionisati u društvu. Korištenje bilo kojeg proizvoda i/ili usluge podrazumijeva upoznavanje, barem sa osnovnim informacijama o njima. Korištenje određenih namirnica rijetko ide bez informisanja o njihovom sastavu ili nekim osnovnim informacijama o njihovoj korisnosti ili štetnosti za organizam. Dakle, mi se upoznamo sa velikim brojem informacija prije nego što dođemo do cijene, proizvođača i sl. Kada koristimo lijekove, upozoreni smo da je potrebno zatražiti savjete stručnih osoba oko sastava, korištenja i slično. Dakle, postoji dosta primjera koji nam svakodnevno ukazuju na važnost edukacije, informiranja i učenja kako bismo se adekvatno nosili sa izazovima u životu.

Koliko znamo o finansijskim proizvodima u uslugama?

Kao ni u prethodno navedenim slučajevima, ni korištenje finansijskih usluga ne ide bez adekvatnog predznanja. Finansijsko tržište u BiH nudi korisnicima dosta proizvoda i usluga, bez kojih je život modernog čovjeka nezamisliv. Industrija finansijskih usluga počiva na izuzetno velikom nivou pravne uređenosti odnosa. Kako kod osnovnih i jednostavnijih, pa do kompleksnijih proizvoda i usluga – korisnik prije samog korištenja zaključuje ugovor kojim prihvata određene obaveze, ali i stiče određena prava. Ovo obavezuje korisnika da se informira o karakteristikama, ugovornim obavezama i drugim pojedinostima bitnim za odgovorno korištenje ali i ispunjenje obaveze.

Razlike u vrstama računa, vrstama kredita, različitim kamatnim stopama, instrumentima obezbjeđenja, tumačenju otplatnih planova, karakteristikama mehanizama prinudne naplate i zaštite prava korisnika  proizvoda i usluga su nerijetko nerazumljivi pojmovi za mnoge građane, posebno one koji tokom formalnog obrazovanja nisu bili u prilici da uče o tome. U situacijama izmijenjenih životnih okolnosti (gubitak posla, promjena zdravstvenog stanja, elementarne nepogode, pa i ekonomske posljedice proglašenja stanja nesreće ili vanrednog stanja), bitno je pravovremeno imati i razumjeti informaciju i mogućnosti. Svjedoci smo da u posljednje vrijeme, a usljed pandemije COVID-19 subjekti bankarskog sistema, regulator i vlade pokušavaju odgovoriti na izazove i moguće finansijske posljedice koje pandemija ostavlja na sektor i korisnika, te značaj informiranosti i razumijevanja mehanizama  za ublažavanje posljedica, odnosno finansijske educiranosti, posebno dolazi do izražaja kako bismo zaštitili svoju finansijsku poziciju. Mnoštvo dostupnih proizvoda i usluga, mnoštvo pojmova i značenja, te činjenica da odluka o izboru uveliko utiče na naše lične finansije i finansijsko ponašanje, obavezuju nas da se informiramo i da saznajemo ukoliko želimo biti odgovoran korisnik finansijskih usluga.

Značaj finansijske edukacije u praksi?

Ako razumijemo prava i obaveze, lakše ćemo donijeti odgovarajuću odluku, biti bolji korisnik/ca i u konačnici prilagoditi uslugu ili proizvod svojim finansijskim mogućnostima ili potrebama. Također, treba imati na umu da se, oko korištenja finansijskih proizvoda i usluga PREGOVARA. Da biste uopšte bili u poziciji da pregovarate, neophodno je da poznajete osnovne pojmove i mogućnosti. U nastavku ćemo pojednostavljeno prikazati koliko je finansijska edukacija važna, odnosno moguća pitanja i odgovore koje je potrebno postaviti kako bismo odgovornije i našim potrebama prihvatljivije odabrali proizvod ili uslugu.

  • Za koju namjenu mi je potreban kredit i šta trebam znati  o vrstama kredita u odnosu na namjenu?
  • Želim da dogovorim meni odgovarajuću opciju, da li je moguće pregovarati?
  • Šta je glavnica, a šta kamata? Koje vrste kamate su moguće i koja je praktična razlika?
  • Šta je grejs period? Šta znači „restrukturiranje“ kreditne obaveze?
  • Šta je „moratorij“, na koji način mogu saznati da li se kvalificiram za ovu opciju?
  • Zašto je rok otplate važan, kako on utiče na ukupno zaduženje?
  • Šta su instrumenti obezbjeđenja kredita, šta znači njihovo aktiviranje?
  • Koje su posljedice neispunjenja ugovorene obaveze?
  • Ukoliko mislim da su moja korisnička prava narušena, kome da se obratim, kako da ih pokušam zaštititi?

Finansijske odluke, poput odluke o zaduživanju, imaju uticaj na duži period života. Zato je bitno poduzeti sve mjere kako bi bili sigurni da smo odabrali najbolju opciju za sebe.