Moderne tehnologije kao vid pružanja finansijskih usluga

26.4.2020

Uvod

Izazovi koje je pred cijelo društvo stavila pojava pandemije virusa COVID – 19 su višestruki i nametnuli su potrebu da neke uobičajene aktivnosti radimo na drugačiji način, razumijemo i prilagodimo se specifičnim situacijama i informacijama, te znanjem pokušamo sačuvati sebe i druge, ali i nastaviti biti produktivni, odgovorni, korisni članovi i članice zajednice. I Centralna banka BiH, koristeći online načine komunikacije, nastavlja finansijski educirati građane i građanke, te smo pripremili nekoliko informativno-edukativnih tekstova sa, vjerujemo, zanimljivim, aktuelnim i korisnim informacijama i savjetima. Nadamo se da ćemo uskoro svi zajedno biti u prilici da se, pored online sadržaja, družimo i „uživo“, učeći i promovirajući važnost finansijske pismenosti i finansijske uključenosti u Bosni i Hercegovini.

Iako ovaj tekst nije bio planiran kao prvi koji smo mislili objaviti, situacija sa pandemijom COVID-19 virusa, mjere relevantnih tijela, koje uključuju socijalno distanciranje i ograničavanje kretanja, su pred bh. građane stavile neke sasvim nove prioritete, a „na čekanje“ poslale neke dosadašnje navike. Neke od stvari koje su se drastično promijenile uključuju i način na koji kupujemo i plaćamo robu i usluge.

Da podsjetimo, iako je u prethodnih nekoliko godina zabilježen trend rasta usluga elektronskog bankarstva, građani Bosne i Hercegovine i dalje preferiraju tradicionalno korištenje bankarskih usluga, poput odlazaka u filijale banaka. Konkretno, podaci o kartičnom poslovanju CBBiH pokazuju da je na kraju 2019. godine bilo nešto više od 1,7 miliona aktivnih debitnih kartica koje su vezane za tekući račun građana (broj računa je oko 2,1 milion). U istom periodu 719.524 građanina su imala neki oblik elektronskog plaćanja (e-banking ili m-banking). Ako tome dodamo da veći dio komercijalnih banaka nudi pakete usluga, gdje jedna osoba odjednom dobije i e-banking i m-banking, te da osobe imaju račune u više banaka dolazimo na to da otprilike tek svaki treći građanin koji koristi bankarske usluge koristi neku vrstu elektronskog bankarstva. Brojke također ukazuju na to da veliki broj tekućih računa nema pridruženu debitnu karticu, što znači da se sredstvima može pristupiti isključivo ako se ode u filijalu banke.

Korištenje načina plaćanja bez kontakta ili potrebe za dolazak na fizičku lokaciju, ne samo da predstavlja pogodnost u smislu štednje vremena, nego u sadašnjim okolnostima predstavlja i jedan od načina na koji možemo sačuvati naše zdravlje.

U nastavku ćemo vas upoznati sa osnovnim kanalima za bezgotovninsko – beskontaktno plaćanje.

Beskontaktna platna kartica

Ona predstavlja jednostavan i brz način plaćanja, koji zadovoljava sve elemente sigurnosti, i tokom posljednjih nekoliko godina postala je potreba u savremenom poslovanju trgovca, ali i kod kupovine od strane potrošača, tj. korisnika finansijskih usluga. Imajući u vidu navedeno, komercijalne banke u BiH su omogućile izdavanje beskontaktnih platnih kartica u cilju obavljanja kupovine bez potrebe provlačenja ili umetanja kartica u POS terminale (čitače platnih kartica). Ovaj vid plaćanja, pored praktičnosti i brzine, predstavlja i poželjnu praksu u recimo okolnostima pandemije, jer smanjuje mogućnost kontakta i prenosa virusa.

S tim u vezi, sve banke u Bosni i Hercegovini izdaju beskontaktne platne kartice koje omogućuju kupovinu putem beskontaktnih POS terminala, na način da vam je do 30 KM (a u slučaju nekih brendova kartica i do 60, odnosno 90 KM) kupovine potrebno samo približiti ili prisloniti platnu karticu na POS uređaj. Za plaćanje preko navedenih iznosa potrebno je ukucati sigurnosni PIN koji ste dobili od vaše banke. Na ovaj način proces plaćanja je ubrzan i zaštićen, uz značajno smanjenje čekanja u trgovinama.

Trebate znati da kako biste dobili beskontaktnu platnu karticu neophodno je da imate otvoren tekući račun u odabranoj komercijalnoj banci, u tom smislu uvijek se detaljno informišete o uslovima korištenja ponuđenih platnih kartica, o svim naknadama i provizijama, a prije prihvatanja određene ponude odnosno zaključenja ugovora.

Jedna kupovina se ne može više puta naplatiti, čak iako prislonite dva ili više puta platnu karticu na POS uređaj, što osigurava potpunu bezbjednost plaćanja.

Mobilno bankarstvo

Razvoj digitalnih tehnologija je u velikoj mjeri oblikovao život modernog čovjeka, koji se sve više oslanja na pametne mobilne uređaje (engl. smartphone), mijenjajući time i potrošačke navike u cijelom svijetu. Mobilno bankarstvo (engl. m-banking), kao dio modernih digitalnih rješenja, omogućilo je korisnicima finansijskih usluga da putem mobilnih uređaja obavljaju transakcije u zemlji i svijetu, bez potrebe odlaska u banku.

Aktivacija usluge vrši se registracijom u banci u kojoj ste odlučili da otvorite tekući račun ili imate već otvoren tekući račun, zaključenjem ugovora o korištenju usluge (samostalno ili u okviru određenog paketa usluga). Aplikacija se preuzima sa Google Play za Android korisnike i App Store za i OS korisnike, posredstvom linka koji ćete dobiti aktivacijskim SMS-om od vaše banke. Banka ima određeni uslov minimalne podržane verzije pametnog mobilnog uređaja koju trebate provjeriti, a kako bi aplikacija svrsishodno radila na vašem uređaju.

Nakon preuzimanja aplikacije, za pokretanje iste neophodno je da unesete vaše korisničko ime i lozinku (password), koju ste dobili ili samostalno kreirali prilikom prve registracije u banci. Lozinku, u pravilu, možete u bilo kojem momentu ponovo promijeniti.

Vodite računa da lozinku čuvate i da istu ne dijelite sa drugim licima, a kako bi onemogućili bilo kakvu mogućnost zloupotrebe odnosno neovlašteno i pristup vašem računu/računima na mobilnom uređaju.

Mobilno bankarstvo pruža direktan pristup svim vašim računima u bilo kojem momentu, uz mogućnost obavljanja transakcija bez odlaska u banku. U pravilu, prednosti korištenja podrazumijevaju znatno niže naknade i provizije u odnosu na šaltersko poslovanje, a svakako dobra praksa jeste prikupljanje više ponuda i detaljno informisanje o uvjetima korištenja usluge prije prihvatanja konkretne ponude, a ponude odnosno naknade možete sagledati i online na stranicama komercijalnih banka.

Ostale mogućnosti mobilnog bankarstva najčešće obuhvataju direktnu komunikaciju sa bankom, uz mogućnost dobivanja informacija o dostupnim bankarskim proizvodima, pohranjivanje platnih naloga u formi uzorka za buduća plaćanja (npr. komunalni računi), pregled svih uplata i isplata na računu/računima, kao i provjera instrukcija za uplate u domaćem i međunarodnom platnom prometu, korištenje raznih alata u vidu kalkulatora ili konverzije valuta po efektivnom kursu banke i slično.

U današnjici, prednosti mobilnog (ali i internet bankarstva) su očigledne, jer štedite vrijeme i bespotrebno kretanje, s obzirom na to da sva plaćanja možete obaviti od kuće u bilo koje vrijeme dana uz vaš pametni mobilni uređaj i dostupnu Wi-Fi ili mobilnu internet konekciju.

Internet bankarstvo

Pored bankarstva na mobilnom telefonu, građani imaju mogućnost da koriste bankarske usluge preko računara. Putem web stranica banke, kod koje osoba ima otvoren račun, osoba može pristupiti uslugama elektronskog bankarstva. Banka korisniku daje token, uređaj koji se koristi za identifikaciju korisnika i potvrdu izvršavanja transakcija. Nakon što se token aktivira, unosi se PIN. Token se ne može posuđivati drugima, on je vezan za svakog korisnika pojedinačno. U novije vrijeme, mnoge banke umjesto fizičkog uređaja nude token u formi aplikacije za pametni telefon (m-token), čime se cijeli proces dodatno pojednostavljuje.

Sigurnost prije svega!

Kod korištenja elektronskog bankarstva, posebna pažnja se mora posvetiti sigurnosti uređaja. Uređaj na kome su instalirane aplikacije za m-banking ne treba ostavljati bez nadzora niti davati na korištenje drugim osobama bez nadzora. Preporučuje se postavka kontrole pristupa (zaključavanja mobitela) nekom od dostupnih opcija (PIN, lozinka, fingerprint ili retina scan).

Ne preporučuje se instalacija m-bankinga na telefone i tablete na kojima je urađena neka forma hakerskog otključavanja uređaja tipa root (Android uređaji) ili JailBreak (Apple uređaji) i gdje su instalirane „3rd party“ aplikacije mimo zvanične prodavnice aplikacije (App Store ili Google Play). Isto važi i za korištenje e-banking usluge na računarima – ne preporučuje se posjećivanje web stranica nepoznatih autora, stranica na kojim se vrši neovlaštena distribucija piratskih kopija softvera ili multimedijalnog sadržaja, otvaranje e-mailova s prilozima od nepoznatih pošiljalaca i instalacija piratskog softvera ili operativnog sistema. Svaka od navedenih intervencija može rezultirati instalacijom zloćudnog softvera putem kojeg vaši osobni i finansijski podaci mogu postati dostupni neovlaštenim licima, što za posljedicu može imati krađu novca s računa ili neku drugu zloupotrebu ličnih podataka.

Većina navedenih zloćudnih softvera radi u pozadini bez znanja korisnika, tako da se gubitak važnih podataka često otkrije tek kada dođe do materijalne štete. Zbog toga je jako bitno da na računaru imate instaliran antivirusni softver koji se redovno nadograđuje.

Svako otuđenje ili gubitak tokena ili mobitela s instaliranim m-tokenom ili m-banking aplikacijom hitno trebate prijaviti banci kod koje imate navedenu uslugu, kako bi banka mogla blagovremeno poduzeti zaštitne mjere.

Imajte na umu da su vaše lozinke za pristup e-bankingu i m-bankingu samo vaše. Vaša komercijalna banka vas nikada neće pitati za lozinku putem e-maila ili telefonskog poziva. Isto važi i za detalje platnih kartica. Nikad i nikome informacije o kartici ne šaljete putem e-maila ili poruke. Kada nekom pošaljete sliku kartice, ta osoba je u mogućnosti kupiti i platiti bilo šta na internetu.

Kako ne biste došli u (ne)priliku da se vaša kartica zloupotrijebi, neophodno je pridržavanje mjera zaštite propisane od strane banke izdavatelja kartice. U cilju sigurnog korištenja kartica savjetujemo vam sljedeće: PIN kartice se mora čuvati na sigurnom mjestu i ne smije se dijeliti sa bilo kojom trećom stranom. Prilikom unosa PIN-a na bankomatu rukom prekrijte tastaturu, PIN nemojte da držite zapisan na papiru i nikako ne zajedno sa karticom. Kod podizanja novca na bankomatu osigurajte da vam nepoznata lica nisu u blizini, te nakon transakcije provjerite da ste u novčanik smjestili i novac i karticu.

Kada kupujete robu na internetu, kupujte samo na provjerenim stranicama. Preporučuje se da internet stranica sadrži certifikat kojim se može provjeriti vjerodostojnost iste. Ovo praktično znači da kada kliknete na katančić, u dijelu u kojem unosite web adresu stranice na kojoj vršite kupovinu, dobijete informaciju o vlasniku stranice i tijelu koje je verificiralo ovu web stranicu.

U prodavnicama ili restoranima nikad ne dajte karticu osoblju da je nosi i da ne vidite šta s njom radi.

Ukoliko je moguće, beskontaktne kartice nosite u RFID-safe ili sličnom novčaniku koji onemogućava neovlašteno skidanje sredstava sa kartice.