I online smo skupa u finansijskoj edukaciji!

22.4.2020

Finansijska edukacija građana je jedan od zadataka Centralne banke BiH, što smo uspješno i s posebnom pažnjom radili u proteklom periodu. Napredne tehnologije, koje finansijski sektor jako brzo usvaja, pred nas donosi nove olakšice ali i nove izazove za savladavanje. Biti valjano informiran o osnovnim pojmovima, navikama i vještinama bitnim za odgovoran pristup upravljanju ličnim finansijama, postalo je dijelom opšte kulture.

Stoga smo vam u prethodnom periodu svesrdno pomagali edukativnim radionicama, edukativnim materijalima, slikovnicama, brošurama, debatama, kvizovima, online obavještenjima... Ugostili smo veliki broj učenika, srednjoškolaca i studenata u namjeri da unaprijedimo njihovu kulturu upravljanja novcem – pri tome ne pokušavajući da im damo „još jednu lekciju“, nego znanje koje će im trebati tokom cijelog života. Svima je jasno koliko novac određuje naše živote.

Izazovi koje je pred cijelo društvo stavila pojava pandemije virusa COVID – 19 su višestruki i nametnuli su i potrebu da neke uobičajene aktivnosti radimo na drugačiji način, zbog odgovornosti prema svom i tuđem zdravlju i poslu.

Tako, i pored namjere da nizom aktivnosti i ove godine obilježimo Međunarodnu sedmicu novca (Global Money Week), nažalost, zbog proglašene pandemije nismo bili u prilici da realiziramo zamišljeno. Ipak, u želji da nastavimo naše aktivnosti, pripremili smo vam nekoliko informativno-edukativnih tekstova koje ćemo objavljivati na sedmičnoj osnovi sa, vjerujemo, zanimljivim, aktuelnim i korisnim informacijama i savjetima. Nadamo se da ćemo uskoro svi zajedno biti u prilici da aktivnosti realiziramo i „uživo“, učeći i promovirajući važnost finansijske pismenosti i finansijske uključenosti u Bosni i Hercegovini.